Budowa sztachety z plastyku na plot i bramę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi wypadkami.

Stawianie plotki z PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie zada pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu gminie poza szczególnymi wypadkami.

Ogrodzenie z plastiku na plot i furtkę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane miedzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów blisko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balaski PCV na plot i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji oraz proponowany dzień startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dodać deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych a także jeżeli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji balustrady z plastyku na plot i bramę sztachetowa wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy planowane plot PCV na plot i furtę sztachetowa jest nieadekwatne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku kiedy proponowane ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements